Jordmån

Jordmån

Blomfrun

- Personlig och anpassad trädgårdsskötsel

Ring oss

Telefon 079-079 07 55

Jordmån

 

Den övre delen av marken som påverkas av organismer, vatten, vind och klimat och därmed förändrats i något eller flera avseenden.

 

Gräver man en grop i jorden urskiljer man ofta skiftningar parallellt med markytan. Skikten kallas horisonter. Förna är den översta delen i markskiktet och består av organiskt material.

 

Olika system kan sedan användas för att klassificera jorden, där de två vanligaste är FAOs World Reference Base for Soil Resources (WRB) samt det amerikanska klassifikationssystemet Soil Taxonomy.

O-horisont = organogen horisont

A-horisont = urlakningshorisont

B-horisont = anrikningshorisont

C-horisont = opåverkat modersmaterial

 

Brunjord finns ofta i lövskogar, dalsänkor och slättmarker.

Podsoljord finns oftast i barrskogsområden och är den vanligaste typen av jordmån i Sverige.

 

För att växterna i din trädgård ska trivas måste man kontrollera vilken jord man har.

 

Testa din jord själv!

Jehocon AB

mail info@blomfrun.se

 

Copyright © All Rights Reserved