PH värde

Jord – LUCKER JORD

Blomfrun

- Personlig och anpassad trädgårdsskötsel

Ring oss

Telefon 079-079 07 55

PH värde

I Sverige hittar man normalt jordar med PH väden mellan 4 till 8,5

 

Enkelt kan man dela den jord som normalt finns i en trädgård i 3 grupper pH värdsgrupper.

 

Surt: pH 4-7

Exakt neutralt: ligger på pH 7

Basiskt: pH 7-8,5

 

 

Växter växer endast mellan pH 4-8

 

 

 

Jorden en viktig del i att dina träd, buskar och plantor ska trivas.

 

Ta alltid reda på vad växten vill ha för typ av jord innan du köper den.

 

Har du ”fel jord” i din trädgård kan du alltid byta ut jorden i delar eller partier av trädgården.

Det kan vara tidskrävande men är väl värt besväret.

Du kan även jordförbättre se mer under fliken Jordförbättra

 

 

Mineraler:

Är vittratt berg och/eller sönderbrutet berg.

Lera är minsta delen av nerbrutet berg.

Ex. morän och lera

 

Organiskt Material:

Döda växtdelar som varit levande.

Ex. torv

 

Jehocon AB

mail info@blomfrun.se

 

Copyright © All Rights Reserved