Fotosyntes

Fotosyntes

Vad behöver gröna växter för att leva?


Fotosyntesen är benämningen på de grundläggande förutsättningarna för ett liv på jorden.

Det är en metod för de gröna växterna att med hjälp av solljus omvandla koldioxid och vatten till energi. I processen bildas syre.


Det finns även alger och bakterier som använder sig av fotosyntes.