Jordförbättring

Jord – LUCKER JORD

Jordförbättring

Hur mycke jord?

Hur förbättrar jag den jord jag har?


Har man morän eller fast lera räcker ett matjordslager på 10-15 cm till gräsmatta och 25-30 cm till perenner och mindre buskar.  Större buskar, häckar och mindre träd behöver minst 40cm. Till stora träd och krävade buskar måste du räkna med 60cm. Kontrollera alltid vad den växt du ska planera vill ha för djup.Du kan alltid jordförbättra din befintliga jord se tabell nedan:Gör din egen jordblandning.

Ta en presseningen eller en plats där du enkelt kan ta upp jorden efter blandning.

Använd ren torv, torvmull, kompostjord, köpt plantjord, vanlig trädgårdsjord, sand eller lera.

Du kan lägga till och ta ifrån, blanda i olika proportioner utifrån den jordtyp du vill uppnå.

Till kalkälskande växter blandar du i trädgårdskalk, kalkstenskross eller snäcksand. Ogödslad torv blandas i till kalkskyende växter så som surjordsväxter.