Jordtest

Jord – LUCKER JORD

Vilken jord har du?

Här kommer några enkla tips på hur du tar reda på vilken jord du har.Test 1:Groptestet


1. Gräv en grop ca 300mm djup och 500mm bred.

2. Fyll gropen med vatten.


Vid tom grop efter

15 minuter - har du mycket väldrenerad jord, torr jord.

30 minuter - superbra jord

2 timmar eller mer - då har du ren lerjordTest 2: Glasburkstesten


Du behöver en glasburk modell större, vatten och en handfull av jorden du vill testa.


1.Häll jorden i glasburken

2.Fyll glasburken med vatten till 3/4 delar.

3.Skaka den lite lätt så att jorden blandas

4.Vänta två timmar
Jorden en viktig del i att dina träd, buskar och plantor ska trivas.


Ta alltid reda på vad växten vill ha för typ av jord innan du köper den.


Har du ”fel jord” i din trädgård kan du alltid byta ut jorden i delar eller partier av trädgården.

Det kan vara tidskrävande men är väl värt besväret.

Du kan även jordförbättre se mer under fliken JordförbättraMineraler:

Är vittratt berg och/eller sönderbrutet berg.

Lera är minsta delen av nerbrutet berg.

Ex. morän och lera


Organiskt Material:

Döda växtdelar som varit levande.

Ex. torv
Vad blev resultatet?


Torvjord

Massor av material flyter på ytan. Vattnet är lite grumligt och det finns ett lite lager partiklar på botten. Rik på organsikt material.


Morän jord

Partiklarna har sedimenterat i synliga lager med de grövre materialet längst ner


Sandig jord

Mesta av partiklarna faller till botten av burken vattnet är ganska klart.


Lerig jord

Vattnet förblir grumligt. Det ligger ett tunt lager partiklar på botten


Kalkjord

Får du ett lager med vita fragment på botten av burken och vattnet är blekt grått.