PH värde

Jord – LUCKER JORD

PH värde

I Sverige hittar man normalt jordar med PH väden mellan 4 till 8,5


Enkelt kan man dela den jord som normalt finns i en trädgård i 3 grupper pH värdsgrupper.


Surt: pH 4-7

Exakt neutralt: ligger på pH 7

Basiskt: pH 7-8,5Växter växer endast mellan pH 4-8
Jorden en viktig del i att dina träd, buskar och plantor ska trivas.


Ta alltid reda på vad växten vill ha för typ av jord innan du köper den.


Har du ”fel jord” i din trädgård kan du alltid byta ut jorden i delar eller partier av trädgården.

Det kan vara tidskrävande men är väl värt besväret.

Du kan även jordförbättre se mer under fliken JordförbättraMineraler:

Är vittratt berg och/eller sönderbrutet berg.

Lera är minsta delen av nerbrutet berg.

Ex. morän och lera


Organiskt Material:

Döda växtdelar som varit levande.

Ex. torv