Perenner

Perenner blommar år efter år

Att välja perenner till din trädgården är att planera långsiktigt.

Till perenna växter räknas fleråriga, örtartade växter som övervintrar under jord.

Det finns även perenner med vedartad stam  bl.a. Lavendel.


Hur länge en perenn lever beror på om den trivs och skötsel.


När du anlägger och planterar perenner tänk på följande:

  • Planera för framtiden och utgå från platsens förutsättningar.
  • Hämta information, läs på.
  • Leta inspiration på platser du tycker är vackra.
  • Låt tankarna och idéerna leka fritt.
  • Forma planteringen efter din egen vilja
  • Det du skapar blir unikt och underbart.
För örtartade fleråriga växter har perennodlare utvecklat ett system för växters härdighet.

Systemet bygger på bokstäverna A,B,C och D.


A= En perenn som kan odlas i hela landet. Den är mycket härdig och behöver inget skydd för att övervintra. – Mycke härdig


B= En perenn som kan odlad i hela landet men behöver god dränering och en skyddad växtplats. - Härdig


C= En perenn som kan odlas i stora delar av landet men behöver god dränering och en skyddad växtplats. - Halvhärdig


D= En perenne som endast kan odlas i de delar av landet som ä gynnsammast.  Stora krav på dränering och vinterskydd krävs. Klarar inte tuffa vintrar. – Inte härdig


För perenner gäller inte Zoner som träd och buskar. Många faktorer spelar in bla.

•Läge

•Vindförhållanden

•Närhet av sjöar och hav har vanligen ett något mildare klimat.

•Snödjup.Gör ett eget Mikroklimat

-Dränera bort vattnet. (Stående vatten fryser sönder rötterna)

-Plantera i upphöjda bäddar

-Skapa skydd från vinden med buskar, häckar eller plank.

-Skydda på vintern med löv eller ris. Man kan även använda väv.

-Välj en solig och varm växtplats.
Läs mer om perenner i skuggiga lägen