Jord

Jord – LUCKER JORD

Vad har jag för jord ?

Lera Torv Sur Baskisk  Blöt Torr Näringsfattig ?


Din jord består i korta drag av mineraler och organiskt material.

Jordens sammansättning näringshalt och struktur är viktig för att dina växter ska trivas. Kontrollera alltid vad växten du ska plantera vill ha för jord.Väldränerad jord: är en jord där vattnet inte blir stående, utan lätt rinner undan. Exempelvis sang och grusjord


Fuktighetsbehållande jord: humusrik jord. Exempelvis torv och kompostjord Även lera håller kvar vatten.


Näringsrik jord: är rik på kväve, fosfor och kalium.


Mager jord: är t.ex. torv, sand och grusjord


Kalkhaltig jord: har ett högt pH värde och är rik på kalk, så kallad baskisk jord.


Sur jord: har ett pH värde under 7.

OK, men hur vet jag vilken jord jag har? Testa din jord själv.
Jorden en viktig för att dina träd, buskar och plantor ska trivas.


Ta alltid reda på vad växten vill ha för typ av jord innan du köper den.


Har du ”fel jord” i din trädgård kan du alltid byta ut jorden i delar eller partier av trädgården.

Det kan vara tidskrävande men är väl värt besväret.

Du kan även jordförbättre se mer under fliken JordförbättraMineraler:

Är vittratt berg och/eller sönderbrutet berg.

Lera är minsta delen av nerbrutet berg.

Ex. morän och lera


Organiskt Material:

Döda växtdelar som varit levande.

Ex. torv